home· agenda· blog· nieuwe planten· CATALOGUS· kwekerij· border/tuinontwerp· contact· links· bezorgen/verzenden
De Gaerde maakt met plezier uw borderontwerp of tuinontwerp

Borderontwerp
Borders wat zijn dat?
Borders zijn de stroken grond aan de grens van tuinen, langs schuttingen of hekken, rondom een grasveld of langs slingerende paadjes. Plekken die vragen om planten. Logisch en toch…elk beplant stukje grond noemen we nog geen border (vaste plantenborder of gemengde border ). Het zit hem in de wijze van het toepassen van de planten. Die wijze van toepassen maakt van een stukje ‘grensgrond’ een border. De opbouw van laag naar hoog, de harmonie of het contrast van kleur, van bloem, van blad, van stengel. Dat samenspel van verschillende soorten planten is het eigene van de border. In dat samenspel onderscheidt een border zich van een perk of een plantbed. Een perk bestaat uit meerdere planten van één soort. Bij een perk gaat het om de kleur of vorm van die ene soort. En dan zijn er nog de vele mengvormen tussen borders en perken. Ik maak echter geen technisch onderscheid. Borderontwerpen zijn voor mij dus ontwerpen van het stuk grond waar de planten komen. Ik gebruik daarbij alleen vaste planten en struiken ( ´borderbegeleidende´ )

Een stukje geschiedenis
33 jaar geleden werd ik door een landschapsarchitect gevraagd een vaste plantenborder voor hem in te vullen. Zoals de meeste landschapsarchitecten dacht hij in het groot. Met het ´gepriegel in de marge´, zoals hij het ontwerpen van een border betitelde, had hij niet zo veel. Hem ging het om de grote vragen: waar komt het water, waar komen de paden, de struiken, de bomen, waar laat ik ruimte, hoe lopen de zichtlijnen, hoe de overgang naar het bos of het veld daarachter. Ik deelde de mij toebemeten ruimte in vakjes in en gaf elk vakje een nummertje. Elk nummertje stond voor een vaste plantensoort. Het eerste tekenwerk zag er niet uit. Ik ging daarom een tuintekencursus volgen. Daar leerde ik echte beplantingsplannen maken. Inmiddels ziet mijn tekenwerk er beter uit, maar de vakjes en nummertjes zijn gebleven. Borders invullen is nu, na al die tijd, nog steeds ‘mijn ding’.

Waarom een borderontwerp?
Een mooie tuin is voor veel mensen synoniem aan een mooie border. Het zal u niet verwonderen dat ik dat volledig met ze eens ben. Een leuk terras, een vijver, een pergola, die ‘hard gardening’ is onmisbaar, maar eerst als je vaste planten in samenspel ( zie definitie border ) toevoegt, eerst dan krijg je dat ongrijpbare fijne tuingevoel. Vijver, terras en zelfs gras, dat lukt meestal wel. Maar dan… hoe beplanten we het ‘overschot’ langs de rand.

Kosten borderontwerp of tuinontwerp
Laat u uw border door De Gaerde ontwerpen en koopt u ook de planten bij De Gaerde, dan is het borderontwerp gratis:
Gaat het u enkel en alleen om het ontwerp ( u hebt zelf planten of koopt ze elders), dan kost het ontwerp u acht euro per vierkante meter border ( niet per vierkante meter tuin! ), met een minimum van 240 euro tot een maximum van 440 euro.
De ontwerpprijs wordt u altijd in rekening gebracht. Als u het ontwerp thuisgestuurd krijgt, zit er ook altijd een rekening voor de ontwerpkosten bij. U kunt immers alleen het ontwerp afnemen zonder de planten. Neemt u ook de planten bij ons af, dan wordt de prijs van het ontwerp met de planten verrekend.
Daarnaast geeft De Gaerde korting op de plantprijs:
Bij een bedrag aan planten tussen
€ 500 - 1000 is de korting 10 %
€ 1000 - 2500 is de korting 15 %
€ 2500 - 5000 is de korting 20 %
€ 5000 - ..... is de korting 25 %
Een voorafgaand gesprek, tussentijds overleg en de daaruit voortvloeiende eventuele kleine aanpassingen zijn inbegrepen. U krijgt van ons een boekje met daarin een voorwoord, het ontwerp, het beplantingsplan, een katern vaste planten, een katern borderaanleg, foto´s en korte beschrijving van alle toegepaste planten.
Moet worden opgemeten ,of directie worden gevoerd, dan geldt een uurtarief van 59 euro.
voorwaarden:
In principe worden alle planten in één keer afgeleverd; maximaal in drie keer. Bij aflevering wordt contant afgerekend. De korting wordt met de laatste levering verrekend.

Tuinontwerp
Soms moet een hele tuin worden ontworpen. Dat doen we natuurlijk ook graag voor u. De uitvoering kunt u zelf doen , of door een hovenier laten doen. De Gaerde kent verscheidene hoveniers die ze bij u kan aanbevelen.
Een voorafgaand gesprek, tussentijds overleg en de daaruit voortvloeiende eventuele kleine aanpassingen zijn inbegrepen. U krijgt van ons een boekje met daarin een voorwoord, het ontwerp, het beplantingsplan met gegevens van elke plant, indien nodig een matenplan, een katern vaste planten, een katern borderaanleg, een foto van elke plant.
Moet worden opgemeten, of directie worden gevoerd dan geldt een uurtarief van 59 euro. Door het doe-het -zelf-plan probeer ik dit nu juist te voorkomen. U kunt dat zelf. En bespaart daarmee kosten.
voorwaarden:
In principe worden alle planten in één keer afgeleverd; maximaal in drie keer. Bij aflevering wordt contant afgerekend. De korting wordt met de laatste levering verrekend.

Transport
Binnen een straal van 20 km kost u dat 20 euro. Voor elke 20 km verder komt er 8 euro bij
Is er meer besteed dan 500 euro, dan is de eerste 20 km gratis.

Mogen wij uw border ontwerpen? Wat verwacht ik dan van U?
U stuurt mij een schets van uw tuin. De gevel van het huis die aan de tuin grenst, met deuren en ramen, neemt u in de schets op. Lengte en breedte van de tuin vermelden en de breedte van deuren en de ramen in de gevel aangeven. Bij nieuwbouw is meestal een tekening van de architect aanwezig. Hebt u dat niet, dan zelf een schetsje maken. Op de tekening van de architect, of op uw eigen schetsje, moet uw border ingetekend staan, met ook nauwkeurig de lengte en de breedte erbij. Ook moet door middel van een pijl het noorden aangegeven zijn. Wat blijft in de tuin, moet ook getekend worden met de maten erbij: een oude boom, het tuinhuis, de pergola, het kippenhok. Van de elementen: beelden, ornamenten en potten, de bestaande of ‘gewenste’ plaats aangeven. Vaste planten of struiken, die nog in uw tuin aanwezig zijn kunnen in principe niet hergebruikt worden, of het moeten hele bijzondere planten zijn, waarvan de naam volledig bij u bekend is. Ook stuurt u een verlanglijstje van planten die u mooi vindt mee. Ook de gewenste kleuren vermeldt u.

Houd tijdens het plannen van uw tuin rekening met:
 • De beste plaats voor een border is de richting noord - zuid, met het front naar het westen. Zo ligt de border het best beschut en krijgt hij het meeste zon. Vaak is dit in uw tuin niet mogelijk. Als het kan is het prima, maar laat het niet ten koste gaan van het ontwerp. Voor elke plek zijn er planten.
 • De zichtlijnen over de border vanuit het huis. Er mag niks in de weg staan.
 • Het toepassen van de juiste verhoudingen. Zo moeten border, bestrating, gras zich ongeveer als 3:1:5 verhouden. Wilt u een boom in de tuin, dan moet uw rekening houden met de verhouding van professor Bijhouwer. Lengte en breedte van de tuin moeten zich tot een boom verhouden als 7: 4,5 :1
 • Is er grondverzet nodig? Moeten er kabels en leidingen in de grond? Doe dat eerst.
 • Toelichting bij de tekening:
  In dit voorbeeld is de tuin dus 7,30 meter lang en 6,20 meter breed. De borders zijn aangeduid met a, b, c. Bij border c zijn de afmetingen gezet, De afmetingen moeten bij alle borders staan. Geef ze aan zoals bij border c is gedaan. In dit voorbeeld dus: 1,60 bij 6,20. De pijl wijst het noorden aan.

  Naast de tekening moet ik ook de grondslag van uw tuin kennen. Met ander woorden wat voor grond hebt u. Hebt u klapzand ( licht gekleurde zandgrond ), of vruchtbaardere zwarte aarde, kleigrond, veengrond, zavel of löss? U weet dat zelf meestal wel. Dit is van belang om te bekijken of uw plantenwens overeenkomt met de mogelijkheden van de grond. Op klapzand doen Lavendels het goed en Rodgersia’s het slecht. Het vochtvasthoudend vermogen van de bodem bepaalt wat voor soorten er kunnen groeien. Het humusgehalte van de bodem bepaalt weer de hoeveelheid vocht die een bodem kan vasthouden. Tuiniert u op klapzand en kiest u voor planten die een vochtige bodem vereisen, dan zult u humusbevorderende materialen, zoals bladaarde of compost toe moeten voegen, of een beregeningsinstallatie moeten aanleggen. Het is vaak het beste om de planten aan te passen aan de grondslag. Maakt u zich niet ongerust. Voor de slechtste grond zijn ook erg mooie planten voorradig. In plantencombinaties voor arme zandgrond heb ikzelf het meeste ervaring opgedaan. De meeste planten, die ik kweek, zijn voor deze grondsoort geschikt. Wilt U helemaal zeker zijn van uw zaak, dan laat U een grondmonster nemen door een van de volgende adressen:
 • In Nederland:

 • Gaia Bodemonderzoek, Doorn, 0343-531233, www.gaiabodemonderzoek.nl
  Koch Bodemtechniek/Eurolab, Deventer, 0570-502010, www.eurolab.nl
 • Voor België:

 • Bodemkundige dienst te Heverlee, De Croylaan 8, 3030 Leuven-Heverlee. Vaak verlenen Boerenbondwinkels en tuincentra dezelfde service. Deze instituten vertellen u het percentage humus van uw bodem. Ook de meststoffen, die in uw bodem aanwezig zijn, komt u te weten. U krijgt een bemestingsadvies. Tijd om uw wensenlijstje te maken. U zet daarop: bloemkleuren, bloeitijden ( houd rekening met vakantie), uw favoriete vaste planten en borderbegeleidende struiken ( Is het mogelijk, dan pas ik ze toe).

  Wat kunt u van mij verwachten?:
  Ik maak een tekening van uw tuin op schaal 1: 50 of 1: 100, al naar gelang de grootte van uw tuin. Ik gebruik daarbij uw gegevens. Ik maak een borderontwerp/tuinontwerp op kleur en vorm en hoogte. Exclusief voor U. Een voorafgaand gesprek, tussentijds overleg en de daaruit voortvloeiende eventuele kleine aanpassingen zijn bij dit ontwerp inbegrepen. U krijgt van ons een boekje met daarin een voorwoord, het ontwerp, het beplantingsplan, indien nodig een matenplan, een katern vaste planten, een katern borderaanleg, foto´s en korte beschrijving van alle toegepaste planten.
  U kunt ervoor kiezen zelf de border voor te bereiden en de planten er ook zelf in te zetten. Ik geef u daarvoor een volledige instructie, waarmee iedereen zijn of haar eigen border aan kan leggen. Dat is gebleken.

  Hoe gaat het nu verder?
  U stuurt uw huiswerk mij toe per brief of per E-mail U vermeldt uw adres uw telefoonnummer en uw E-mail adres.
  Ik ga voor u aan de slag. Ik stuur het ontwerp naar u op. U betaalt de ontwerpprijs. In de ontwerpprijs is eenmaal aanpassen inbegrepen.
  Neemt u de planten uit het beplantingsplan bij mij af, dan geeft u mij minstens een week van tevoren uw afhaaldatum door. De planten worden in principe in één keer afgenomen. Wanneer u de planten komt halen, dan wordt het bedrag van de planten met de verkregen korting verrekend. Op de kwekerij gaat alles contant. Houd u daar rekening mee? In overleg kunnen we de planten ook komen brengen

  Beste planttijd
  Planten kunt u jaarrond als de grond niet bevroren is. Zijn er veel vroegbloeiers, dan is planten in het vroege najaar het beste, zijn er veel laatbloeiers en groenblijvers, dan is planten in het voorjaar het beste.
   

  Copyright © Whoosh 2019