home· agenda· blog· nieuwe planten· CATALOGUS· kwekerij· border/tuinontwerp· contact· links· bezorgen/verzenden
De Gaerde Nieuwsbrief 1-2013

Opgeknapt

Door de werkzaamheden aan de buitenboel had ik de binnenboel enkele jaren een beetje
verwaarloosd. Hamer en schilderskwast ter hand genomen en zie nu eens hoe de corridor


blinkt. Het weer zouden we ook graag blinkend zien. De weergoden zijn echter nog steeds
op zoek naar de aansluiting van de kachel en de lichtinstallatie. Maar scheutstek wordt er
hoe dan ook gemaakt. Vandaar dat we weer enkele sessies van een scheutstekcursus
organiseren:

Stekcursus
Dat is in goed overleg tussen
Jacqueline en mij gegaan.Het is echter H A A S T E N voor de eerste sessie.
Die is al aanstaande zaterdag van 10 tot 12 uur.
De tweede is op zaterdag 6 april ook weer van 10 tot 12 uur.
Zoals vertrouwd starten we met een kopje koffie met wat erbij. De praktijk leert dat het ook altijd wat later wordt dan 12 uur.
Opgeven door een mailtje te sturen naar toinevermunt@degaerde.nl
Kosten zijn € 12,50 all in
We zien jullie graag op een van beide dagen.
Hg,
Jacqueline en Toine
 

Copyright © Whoosh 2018